ROF: Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân

De Friese verkeersveiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van het ROF: Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân. De vaste missie van het ROF: bevorderen van de verkeersveiligheid in Friesland. Om die missie in kaart te brengen verzorgden wij deze animatie.